Nawigacja

 • DZIEŃ   CHŁOPAKA /

  DZIEŃ  KRAWATA

  Jeśli tego dnia będziesz miał na sobie krawat,

  nie będziesz pytany na zajęciach.

  Wszystkiego najlepszego !!!

  Życzą dziewczyny

  Śmiej się dużo, marudź mało,

  do klasówek wkuwaj śmiało,

  bądź mądrzejszy niz komputer,

  szybszy niż japoński skuter.

   

 • WYBORY DO SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO 2015/1016

  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 

  w Makowie Mazowieckim

  WTOREK 29 WRZEŚNIA 2015 

 • OGŁOSZENIE !

   Składka na ubezpieczenie uczniów wynosi 36 zł.

  Za każde kolejne dziecko po 18 zł.

  Wpłaty do 30.09.2015 r w sekretariacie szkoły (p. Dariusz Kochn)

  Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe.

  Ubezpieczycielem jest Spółka GOTHAER TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE S.A

  ul. Wołoska 22A, Warszawa 02-675, tel: 22/469-69-70

  Ubezpieczyciela uzgodniono z Radą Rodziców

   

 • Tydzień Języków Obcych

  Podsumowanie Tygodnia Języków Obcych

  22 czerwca w naszej szkole odbyło się podsumowanie Tygodnia Języków Obcych. Uczniowie klas IV – VI zaprezentowali program artystyczny pt. Top Model, a następnie zostały wręczone dyplomy i  nagrody zwycięzcom poszczególnych konkursów. 

  Informacje w zakładce Konkursy i Prpjekty

  Zdjęcia w Albumie Fotograficznym

              

 • Dzień Matki

  22 maja 2015r. w Zespole Szkół nr 1 odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki. Uczniowie klasy Ia zaprosili swoje Mamy, by w zwiazku z Ich świętem zaprezentować przygotowany pod kierunkiem wychowawczyni - Małgorzaty Witkowskiej - montaż słowno-muzyczny.

  Po występach artystycznych uczniowie samodzielnie nakryli stoły, po czym zaprosili gości by zajęli przy nich miejsca. W miłej atmosferze , przy herbatce i torciku, uroczystość dobiegła końca.

  (zdjęcia w Albumie Fotograficznym)

 • W ŚRODĘ 1 KWIETNIA -  SPRAWDZIAN  SZÓSTOKLASISTY 2015

 • Wyniki  Szkolnego Etapu  Powiatowego Konkursu  Recytatorskiego

     "Warszawska Syrenka"

  (w zakładce Konkursy i Projekty)

 •  ZAPRASZAMY  NA  DZIEŃ  OTWARTY

  3  MARCA 2015 - GODZINA 17.00

 • Konkurs

  W dniu 13 lutego 2015 odbył się Konkurs Piosenek o Miłości

  - wyniki w zakładce "Konkursy i Projekty"

 • Tłusty czwartek

  Kończy się karnawał, ale są jeszcze przed nami zabawy i konkursy związane z TŁUSTYM CZWARTKIEM !!! 

  wiecej informacji w zakładce Konkursy i Projekty

 • SZKOLNE WALENTYNKI

                            

  Szkolne Koło PCK po raz kolejny zorganizowało Pocztę Walentynkową, która działała w naszej szkole w dniach 11- 13 .02.2015r.

  Pierwszy raz w działalności koła prowadziliśmy Stragan Walentynkowy, na którym można było kupić: ręcznie wykonane karty, serca, pluszaki, magnesy i inne ozdoby walentynkowe oraz serca z piernika.

  Wszyscy uczniowie mogli wysyłać karty i upominki dla tych których darzą sympatią  

  Organizatorzy:

  Szkolne Koło PCK wraz z opiekunami : Magdalena Senderek, Lidia Czaplicka, Joanna Kowalczyk

        

 • ZAPROSZENIE NA CHOINKĘ SZKOLNĄ

  Rodzice, dyrekcja oraz nauczyciele

  zapraszają

  na wspaniałą zabawę w piatek 6 lutego

  od godziny 15.00 do godziny 22.00

  Na sali gimnastycznej bedzie bawił Nas 

  zespół KRISTARS

  uczniowie ZS nr 1 wstęp bezpłatny, goście płacą 5 zł.

 • REKRUTACJA DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

   

  SZANOWNI RODZICE!

   

  Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 w Makowie Mazowieckim uprzejmie informuje, że do końca lutego 2015 roku trwają zapisy dzieci do:

  • klasy 0
  •  klasy I szkoły podstawowej
  •  klasy I gimnazjum

  na rok szkolny 2015/2016.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły oraz u pani pedagog Agnieszki Kozłowskiej.

  Rodzice uczniów, w czasie zapisu zobowiązani są do przedstawienia dowodu osobistego i numeru PESEL – dziecka.

 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w naszej Szkole

    Podczas tegorocznego 23. Finału Samorzad Uczniowski Publicznego Gimnazjum w  Zespole Szkół nr 1 zebrał  kwotę 226,13 zł. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy !

 • II KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

      Zaproszenie

  Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Samaorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 1 w Makowie Mazowieckim maja zaszczyt zaprosić na II KIERMASZ  BOŻONARODZENIOWY

  w dniu 15 GRUDNIA 2014

  Przebieg uroczystości:

  ​* 16.00 - Jasełka

  * 16.45 - Sprzedaż artykułów światecznych przygotowanych przez uczniów

  * ok. 17.00 - Dzień otwarty , połączony ze spotkaniem opłatkowym

  * 17.00 - Spotkanie opłatkowe zaproszonych gości w świetlicy szkolnej

 • Dyskoteka Andrzejkowa

  Dnia 27.11.2014r. odbyła się w naszej szkole dyskoteka andrzejkowa. Dochód został przeznaczony na zakup paczek dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na potrzeby PCK, Samorządu Uczniowskiego szkoły podstawowej i Samorządu Uczniowskiego gimnazjum. Organizatorzy SK PCK, SU SP, SU PG.

 •   Nasza Szkoła przystąpiła do akcji "SZLACHETNA PACZKA" - zapraszamy do przyłączenia się i pomocy jednej z ubogich makowskich rodzin.

  (szczegółowe informacje u pedagoga szkolnego p. Agnieszki Kozłowskiej)

  Do SZLACHETNEJ PACZKI włączane są rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z niezależnych od siebie przyczyn. Docieramy do prawdziwej biedy – tej ukrytej, a nie tej, która krzyczy i żąda pomocy. W Polsce nie brakuje osób, które nauczyły się wyglądać na ubogie i dzięki wzbudzaniu litości, zarabiają na swojej „biedzie”. Takim ludziom nie pomagamy. Naszym celem jest mądra pomoc, czyli taka, która daje szansę na zmianę. Dlatego do Paczki trafiają te rodziny, dla których kontakt z wolontariuszem oraz wsparcie materialne będą impulsem do zmiany.

  Zwracamy szczególną uwagę na:

  - historię rodziny i przyczyny jej trudnej sytuacji, 
  - dochód przypadający na jednego członka rodziny, 
  - postawę – czy rodzina podejmuje jakieś kroki, by zmienić swoją sytuacją,
  - przynależność do jednej z kategorii, które określają sytuację rodziny. 

  Rodziny włączone do Paczki należą do co najmniej jednej z poniższych kategorii:


  1. Chore lub niepełnosprawne dziecko w rodzinie

  Ciężko chore lub niepełnosprawne dziecko w rodzinie często wiąże się z wysokimi kosztami leczenia i rehabilitacji oraz z koniecznością nieustannej opieki rodziców, która ogranicza możliwość podjęcia przez nich pracy.

  2. Choroba lub niepełnosprawność w rodzinie

  Rodzina ciężko chorej lub niepełnosprawnej osoby często boryka się z wysokimi kosztami leczenia, koniecznością opieki, czasem koniecznością rezygnacji z pracy.

  3. Rodzina wielodzietna

  To rodzina, w której jest 3 lub więcej dzieci. Pomagamy wtedy, gdy rodzice mimo starań, nie są w stanie zapewnić dzieciom odpowiednich warunków rozwojowych i edukacyjnych.

  4. Starość i samotność

  Docieramy do starszych samotnych osób walczących z chorobą lub niedołężnością. Ich zbyt niskie renty bądź emerytury często nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb.

  5. Nieszczęście

  Do Paczki włączamy rodziny, które zostały dotknięte przez nieszczęście – zdarzenie losowe (np. powódź, pożar, śmierć jednego z członków rodziny).

  6. Samotny rodzic

  To osoby, które mają na utrzymaniu jedno lub więcej dzieci i które nie mogą nikogo prosić o wsparcie. Dodatkowym obciążeniem może być nierozwiązana sytuacja rodzinna lub mieszkaniowa.

  7. Inne

  Jeśli przyczyny biedy nie należą do żadnego z wcześniej wspomnianych kryteriów, a jesteśmy przekonani, że pomoc udzielona danej rodzinie byłaby dla niej impulsem do zmiany – także włączamy ją do Paczki. To rodziny, których problemy mogą być spowodowane np. trudną sytuacją na rynku pracy czy niechęcią do zatrudniania osób w wieku średnim.
 • KONKURS PLASTYCZNY

  Prace plastyczne uczniowie mogą wykonywać indywidualnie lub grupowo.

  Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

  • klasy I-III szkoły podstawowej
  • klasy IV-VI szkoły podstawowej
  • klasy I-III gimnazjum

  Prace należy wykonywać dowolną techniką, mogą być w formie przestrzennej, należy uwzględnić materiały ekologiczne.

  Najlepsze prace konkursowe będą przekazywane na rzecz kiermaszu bożonarodzeniowego.

   

  Termin dostarczenia prac upływa 12 grudnia 2014r.

  Prace należy przekazać nauczycielowi plastyki – Magdalenie Senderek

 • 24.11.2014

  Od dziś  w naszej szkole trwa akcja  "Góra Grosza"

  JAKI JEST CEL I NA CO PRZEZNACZANE SĄ PIENIĄDZE Z AKCJI ?

  Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci,  rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. 
  W tym roku szczególnie chcielibyśmy skupić się na dalszej realizacji reformy domów dziecka poprzez pomoc małym domom dla dzieci, w których realizowane są programy mające na celu powrót dziecka do rodziny, oparte na relacjach emocjonalnych i indywidualnej odpowiedzialności opiekunów za poszczególne dzieci i planach pomocy ich rodzinom. Bo co może być lepsze dla rozwoju dziecka, jak nie jego własna rodzina? Towarzystwo Nasz Dom utworzyło już kilkanaście domów dla dzieci, jak również pomogło w utworzeniu kilkunastu kolejnych. W takich domach, w przeciwieństwie do wielu dużych instytucji, dzieci znajdują uczucie, zrozumienie i efektywną pomoc dla siebie i własnych rodzin.
  Od trzynastu lat patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

  Uczniowie naszej szkoły chętnie i w miarę możliwości wsparli potrzebujące dzieci. Zebrane pieniądze w kwocie 67,87zł zostały już  przekazane Towarzystwu Nasz Dom.

   

 • Szkolne HALLOWEEN

    W piątek, 31 października 2014r., uczniowie naszej szkoły wzięli udział w imprezie HALLOWEEN, zorganizowanej przez zespół do organizacji imprez językowych. Celem imprezy było rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez poznanie zwyczajów związanych z obchodami Halloween w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych oraz zdobywanie wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych. Była to również doskonała okazja do integracji uczniów i rozwijania umiejętności pracy w grupie. Klasy wypełnione były nietoperzami, czarownicami, duchami, lampionami oraz czarnymi kotami i pająkami. W szkole pojawiły się różne zjawy, stwory, czarownice i inne potwory rodem z filmów grozy. Dzieci wykazały się niezwykłą kreatywnością w przygotowaniu przebrań. Wszyscy chętnie korzystali z bufetu i kupowali pyszne ciasta, ciasteczka oraz krem dyniowy. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się galaretki.

   

   

      

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół Nr 1 w Makowie Mazowieckim
  Zespół Szkół Nr 1 w Makowie Mazowieckim, ul.Sportowa 9
 • (029)71 71 042
  fax:j.w

Galeria zdjęć