Nawigacja

 • W ŚRODĘ 1 KWIETNIA -  SPRAWDZIAN  SZÓSTOKLASISTY 2015

 • Wyniki  Szkolnego Etapu  Powiatowego Konkursu  Recytatorskiego

     "Warszawska Syrenka"

  (w zakładce Konkursy i Projekty)

 •  ZAPRASZAMY  NA  DZIEŃ  OTWARTY

  3  MARCA 2015 - GODZINA 17.00

 • Konkurs

  W dniu 13 lutego 2015 odbył się Konkurs Piosenek o Miłości

  - wyniki w zakładce "Konkursy i Projekty"

 • Tłusty czwartek

  Kończy się karnawał, ale są jeszcze przed nami zabawy i konkursy związane z TŁUSTYM CZWARTKIEM !!! 

  wiecej informacji w zakładce Konkursy i Projekty

 • SZKOLNE WALENTYNKI

                            

  Szkolne Koło PCK po raz kolejny zorganizowało Pocztę Walentynkową, która działała w naszej szkole w dniach 11- 13 .02.2015r.

  Pierwszy raz w działalności koła prowadziliśmy Stragan Walentynkowy, na którym można było kupić: ręcznie wykonane karty, serca, pluszaki, magnesy i inne ozdoby walentynkowe oraz serca z piernika.

  Wszyscy uczniowie mogli wysyłać karty i upominki dla tych których darzą sympatią  

  Organizatorzy:

  Szkolne Koło PCK wraz z opiekunami : Magdalena Senderek, Lidia Czaplicka, Joanna Kowalczyk

        

 • ZAPROSZENIE NA CHOINKĘ SZKOLNĄ

  Rodzice, dyrekcja oraz nauczyciele

  zapraszają

  na wspaniałą zabawę w piatek 6 lutego

  od godziny 15.00 do godziny 22.00

  Na sali gimnastycznej bedzie bawił Nas 

  zespół KRISTARS

  uczniowie ZS nr 1 wstęp bezpłatny, goście płacą 5 zł.

 • REKRUTACJA DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

   

  SZANOWNI RODZICE!

   

  Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 w Makowie Mazowieckim uprzejmie informuje, że do końca lutego 2015 roku trwają zapisy dzieci do:

  • klasy 0
  •  klasy I szkoły podstawowej
  •  klasy I gimnazjum

  na rok szkolny 2015/2016.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły oraz u pani pedagog Agnieszki Kozłowskiej.

  Rodzice uczniów, w czasie zapisu zobowiązani są do przedstawienia dowodu osobistego i numeru PESEL – dziecka.

 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w naszej Szkole

    Podczas tegorocznego 23. Finału Samorzad Uczniowski Publicznego Gimnazjum w  Zespole Szkół nr 1 zebrał  kwotę 226,13 zł. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy !

 • II KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

      Zaproszenie

  Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Samaorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 1 w Makowie Mazowieckim maja zaszczyt zaprosić na II KIERMASZ  BOŻONARODZENIOWY

  w dniu 15 GRUDNIA 2014

  Przebieg uroczystości:

  ​* 16.00 - Jasełka

  * 16.45 - Sprzedaż artykułów światecznych przygotowanych przez uczniów

  * ok. 17.00 - Dzień otwarty , połączony ze spotkaniem opłatkowym

  * 17.00 - Spotkanie opłatkowe zaproszonych gości w świetlicy szkolnej

 • Dyskoteka Andrzejkowa

  Dnia 27.11.2014r. odbyła się w naszej szkole dyskoteka andrzejkowa. Dochód został przeznaczony na zakup paczek dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na potrzeby PCK, Samorządu Uczniowskiego szkoły podstawowej i Samorządu Uczniowskiego gimnazjum. Organizatorzy SK PCK, SU SP, SU PG.

 •   Nasza Szkoła przystąpiła do akcji "SZLACHETNA PACZKA" - zapraszamy do przyłączenia się i pomocy jednej z ubogich makowskich rodzin.

  (szczegółowe informacje u pedagoga szkolnego p. Agnieszki Kozłowskiej)

  Do SZLACHETNEJ PACZKI włączane są rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z niezależnych od siebie przyczyn. Docieramy do prawdziwej biedy – tej ukrytej, a nie tej, która krzyczy i żąda pomocy. W Polsce nie brakuje osób, które nauczyły się wyglądać na ubogie i dzięki wzbudzaniu litości, zarabiają na swojej „biedzie”. Takim ludziom nie pomagamy. Naszym celem jest mądra pomoc, czyli taka, która daje szansę na zmianę. Dlatego do Paczki trafiają te rodziny, dla których kontakt z wolontariuszem oraz wsparcie materialne będą impulsem do zmiany.

  Zwracamy szczególną uwagę na:

  - historię rodziny i przyczyny jej trudnej sytuacji, 
  - dochód przypadający na jednego członka rodziny, 
  - postawę – czy rodzina podejmuje jakieś kroki, by zmienić swoją sytuacją,
  - przynależność do jednej z kategorii, które określają sytuację rodziny. 

  Rodziny włączone do Paczki należą do co najmniej jednej z poniższych kategorii:


  1. Chore lub niepełnosprawne dziecko w rodzinie

  Ciężko chore lub niepełnosprawne dziecko w rodzinie często wiąże się z wysokimi kosztami leczenia i rehabilitacji oraz z koniecznością nieustannej opieki rodziców, która ogranicza możliwość podjęcia przez nich pracy.

  2. Choroba lub niepełnosprawność w rodzinie

  Rodzina ciężko chorej lub niepełnosprawnej osoby często boryka się z wysokimi kosztami leczenia, koniecznością opieki, czasem koniecznością rezygnacji z pracy.

  3. Rodzina wielodzietna

  To rodzina, w której jest 3 lub więcej dzieci. Pomagamy wtedy, gdy rodzice mimo starań, nie są w stanie zapewnić dzieciom odpowiednich warunków rozwojowych i edukacyjnych.

  4. Starość i samotność

  Docieramy do starszych samotnych osób walczących z chorobą lub niedołężnością. Ich zbyt niskie renty bądź emerytury często nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb.

  5. Nieszczęście

  Do Paczki włączamy rodziny, które zostały dotknięte przez nieszczęście – zdarzenie losowe (np. powódź, pożar, śmierć jednego z członków rodziny).

  6. Samotny rodzic

  To osoby, które mają na utrzymaniu jedno lub więcej dzieci i które nie mogą nikogo prosić o wsparcie. Dodatkowym obciążeniem może być nierozwiązana sytuacja rodzinna lub mieszkaniowa.

  7. Inne

  Jeśli przyczyny biedy nie należą do żadnego z wcześniej wspomnianych kryteriów, a jesteśmy przekonani, że pomoc udzielona danej rodzinie byłaby dla niej impulsem do zmiany – także włączamy ją do Paczki. To rodziny, których problemy mogą być spowodowane np. trudną sytuacją na rynku pracy czy niechęcią do zatrudniania osób w wieku średnim.
 • Rekolekcje w dniu 2.12.2014r.

  Szkoła Podstawowa

  Wyjście o godzinie 8.40. Msza o godzinie 9.00

  Gimnazjum

  Wyjście o godzinie 10.40. Msza o godzinie 11.00

  Uczniowie idą i wracają pod opieką wychowawców lub wyznaczonych nauczycieli.

  Przed i po powrocie z mszy lekcje odbywają sie według planu.

 • KONKURS PLASTYCZNY

  Prace plastyczne uczniowie mogą wykonywać indywidualnie lub grupowo.

  Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

  • klasy I-III szkoły podstawowej
  • klasy IV-VI szkoły podstawowej
  • klasy I-III gimnazjum

  Prace należy wykonywać dowolną techniką, mogą być w formie przestrzennej, należy uwzględnić materiały ekologiczne.

  Najlepsze prace konkursowe będą przekazywane na rzecz kiermaszu bożonarodzeniowego.

   

  Termin dostarczenia prac upływa 12 grudnia 2014r.

  Prace należy przekazać nauczycielowi plastyki – Magdalenie Senderek

 • 24.11.2014

  Od dziś  w naszej szkole trwa akcja  "Góra Grosza"

  JAKI JEST CEL I NA CO PRZEZNACZANE SĄ PIENIĄDZE Z AKCJI ?

  Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci,  rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. 
  W tym roku szczególnie chcielibyśmy skupić się na dalszej realizacji reformy domów dziecka poprzez pomoc małym domom dla dzieci, w których realizowane są programy mające na celu powrót dziecka do rodziny, oparte na relacjach emocjonalnych i indywidualnej odpowiedzialności opiekunów za poszczególne dzieci i planach pomocy ich rodzinom. Bo co może być lepsze dla rozwoju dziecka, jak nie jego własna rodzina? Towarzystwo Nasz Dom utworzyło już kilkanaście domów dla dzieci, jak również pomogło w utworzeniu kilkunastu kolejnych. W takich domach, w przeciwieństwie do wielu dużych instytucji, dzieci znajdują uczucie, zrozumienie i efektywną pomoc dla siebie i własnych rodzin.
  Od trzynastu lat patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

  Uczniowie naszej szkoły chętnie i w miarę możliwości wsparli potrzebujące dzieci. Zebrane pieniądze w kwocie 67,87zł zostały już  przekazane Towarzystwu Nasz Dom.

   

 • Wyniki konkursu Halloween

  Rozstrzygnięte zostały konkursy HALLOWEEN

  Najciekawszy plakat o tematyce halloween’owej:

  Klasy I-III:

  I miejsce - Natalia Słoniewska kl. IIIb
  II miejsce – Maja Piątek kl. IIIb
  III miejsce – Małgorzata Wajgert kl. O

  Klasy IV-VI:

  I miejsce – Alicja Słoniewska kl. VIa

  II miejsce – Julia Kobylińska kl. VIa

  III miejsce – Oktawian Ostaszewski – kl. IVb

   

  Wyróżnienia:

  Zofia Bukowska kl. IVb

  Oliwia Napiórkowska kl. IVb

  Jakub Radziszewski kl. IVb

  Zofia Pszczółkowska kl. VIa


  Najbardziej pomysłowy strój halloween’owy:


  Klasy I-III:

  I miejsce – Natalia Słoniewska kl. IIIb i Julia Napiórkowska kl. IIb
  II miejsce - Sebastian Pawłowski kl. Ic i Julia Otłowska kl. IIIa
  III miejsce - Piotr Gołębiewski kl. Ia i Wiktoria Wielechowska kl. IIb

  Klasy IV-VI:

  I miejsce – Alicja Słoniewska kl. VIa, Karolina Żebrowska i Dominika Żebrowska kl. VIa

  II miejsce – Karolina Biedrzycka kl. IVb

  III miejsce – Małgorzata Chrzanowska kl. Va, Angelika Dąbrowska kl. Va i Szymon Pluciński kl. VIa

   

  Gimnazjum:

  I miejsce – Karolina Bednarowska kl. Ib

  II miejsce – Dominika Długołęcka kl. Ib

  III miejsce – Kinga Kucharska kl. Ib

  Najstraszniej udekorowaną klasę:


  Klasy I-III

  I miejsce – sala nr 20

  Klasy IV-VI

  I miejsce – sala nr 24

  Gimnazjum

  I miejsce – sala nr 5

   

 • Szkolne HALLOWEEN

    W piątek, 31 października 2014r., uczniowie naszej szkoły wzięli udział w imprezie HALLOWEEN, zorganizowanej przez zespół do organizacji imprez językowych. Celem imprezy było rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez poznanie zwyczajów związanych z obchodami Halloween w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych oraz zdobywanie wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych. Była to również doskonała okazja do integracji uczniów i rozwijania umiejętności pracy w grupie. Klasy wypełnione były nietoperzami, czarownicami, duchami, lampionami oraz czarnymi kotami i pająkami. W szkole pojawiły się różne zjawy, stwory, czarownice i inne potwory rodem z filmów grozy. Dzieci wykazały się niezwykłą kreatywnością w przygotowaniu przebrań. Wszyscy chętnie korzystali z bufetu i kupowali pyszne ciasta, ciasteczka oraz krem dyniowy. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się galaretki.

   

   

      

 • OTRZĘSINY

   

   

  Dnia 29.10.2014r. pod hasłem ,,Otrząśnij się’’  pierwsze klasy zostały włączone w społeczność naszego gimnazjum.  Otrzęsiny zostały otwarte przez p. dyrektora Jana Kolosa symbolicznym przekrojeniem jabłek i powitaniem uczniów. Uczestnicy brali udział m.in. wkonkursach: ,,czy znam swojego wychowawcę?’’; ,,czy znam swoją szkołę?’’; ,,test dla mądrej głowy’’; test sprawności  fizyczno - tanecznej, a także w pokazie mody w kategorii mundurek szkolny 2014/2015r., zaprojektowany przez pierwszoklasistów. Zabawa, dobry humor i miła atmosfera towarzyszyła również przy ogłoszeniu wyników konkurencji. Zwycięzcą tegorocznych otrzęsin została kl. I a. Spotkanie zakończono wspólnym zdjęciem ,,z cytrynką’’, ale nie ze skwaszoną minką.

   

  Organizatorzy

  Samorząd Uczniowski

 • DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

  Dnia 13.10.2014r. odbył się uroczysty apel z okazji  Dnia Edukacji Narodowej. Samorząd uczniowski

  przedstawił skecz o trudnym i niebezpiecznym zawodzie nauczyciela. Przeprowadzony został również

  konkurs dla nauczycieli. Uczniowie gimnazjum  zdecydowali następująco:

  -nauczyciel  przyjaciel-p. Izabella Maruszewska

  -nauczyciel  filozof-p.Renata Orłowska

  -nauczyciel  elegant- p. Jan Kolos

  -nauczyciel  artysta- p. Magdalena  Senderek

  -nauczyciel  krasomówca- p. Małgorzata  Sadowska

  -nauczyciel  dowcipniś- p. Wiesław  Łaskarzewski

  Tytuł  "Belfer  Roku Szkolnego 2014-2015" uczniowie przyznali – p. Marii Jabłońskiej

  Były też życzenia i podziękowania dla wszystkich pracowników naszej placówki.

  Uroczystość zakończono piosenką:     

  "Niech wam życie w pomyślności zawsze raźno płynie,

  a co smutne i niemiłe niech w pamieci ginie !"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół Nr 1 w Makowie Mazowieckim
  Zespół Szkół Nr 1 w Makowie Mazowieckim, ul.Sportowa 9
 • (029)71 71 042
  fax:j.w

Galeria zdjęć